Apa yang mereka katakan?


SAWIT MANDUL, JANTAN, DAN BERBUAH LANDAK / CENGKEH DAPAT TERATASI DENGAN DIGROW

Petani